Статья 368 ук рф

Уголовный кодекс Украины Статья 368. Переведено на рус Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою

Статья 368 ук рф

Переведено на рус

1. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища —

карається штрафом від однієї тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2.

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, предметом якого була неправомірна вигода у значному розмірі, —

карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

3. Діяння, передбачене частиною першою або другою цієї статті, предметом якого була неправомірна вигода у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, —

карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

4. Діяння, передбачене частинами першою, другою або третьою цієї статті, предметом якого була неправомірна вигода в особливо великому розмірі, або вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, —

карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Примітка. 1. Неправомірною вигодою в значному розмірі вважається вигода, що в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, у великому розмірі — така, що у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, в особливо великому розмірі — така, що у п’ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

2.

Службовими особами, які займають відповідальне становище, у статтях 368, 368-2, 369 та 382 цього Кодексу є особи, зазначені у пункті 1 примітки до статті 364 цього Кодексу, посади яких згідно із статтею 6 Закону України «Про державну службу» належать до категорії «Б», судді, прокурори і слідчі, а також інші, крім зазначених у пункті 3 примітки до цієї статті, керівники і заступники керівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць.

3. Службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, у статтях 368, 368-2, 369 та 382 цього Кодексу є:

1) Президент України, Прем’єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України, перші заступники та заступники міністрів, члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України, Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Голова Фонду державного майна України, його перший заступник та заступники, члени Центральної виборчої комісії, народні депутати України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Директор Національного антикорупційного бюро України, Генеральний прокурор, його перший заступник та заступники, Голова Конституційного Суду України, його заступники та судді Конституційного Суду України, Голова Верховного Суду України, його перший заступник, заступники та судді Верховного Суду України, голови вищих спеціалізованих судів, їх заступники та судді вищих спеціалізованих судів, Голова Національного банку України, його перший заступник та заступники, Секретар Ради національної безпеки і оборони України, його перший заступник та заступники, Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим, його перший заступник та заступники, радники та помічники Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України;

2) особи, посади яких згідно із статтею 6 Закону України «Про державну службу» належать до категорії «А»;

3) особи, посади яких згідно із статтею 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» віднесені до першої та другої категорій посад в органах місцевого самоврядування.

Источник: https://kodeksy.com.ua/ka/ugolovnyj_kodeks_ukraini/statja-368.htm

Предложение или дача взятки (ст. 369 УК)

Статья 368 ук рф

Непосредственным объектом преступления выступает установленный порядок служебной деятельности в отдельных звеньях государственного аппарата и аппарата местного самоуправления, аппарата управления, государственных или коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Предметом преступления является взятка.

Ответственность в ст. 369 УК, изложенной в редакции Закона Украины от 7 апреля 2011 г., предусмотрено за следующие действия: 1) предложение взятки (ч. 1 ст. 369 УК); 2) дача взятки (ч. 2 ст. 369 УК). Наказуемость усиливается в случае, когда дача взятки совершается повторно (ч. 3 ст.

369 УК), по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 369 УК) или организованной группой лиц или ее участником (ч. бы ст. 369 УК), а также когда взятка дается должностному лицу, которое занимает ответственное (ч. 4 ст. 369 УК) или особо ответственное положение (ч. бы ст. 369 УК).

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368 УК, заключается в предложении взятки служебному лицу, которое может происходить как в устной, так и в письменной форме.

Преступление закрытым с момента предложения взятки, которая характеризуется просьбой выполнение или невыполнение в интересах того, кто предлагает взятку, или в интересах третьего лица действий с использованием предоставленной должностному лицу власти или служебного положения.

Кардинальное изменение подходов к наказуемости предложения взятки обусловлена восприятием нашим государством международно-правовых стандартов противодействия коррупции и получила неоднозначную оценку ученых.

дачей взятки понимают передачу лично или через посредника должностному лицу имущественного вознаграждения за совершение или несовершение действий с использованием ею своего служебного положения.

Именно как дачу взятки нужно расценивать, например, такие действия, как оставление ценностей в столе или в одежде должностного лица, отправление их по почте, передача родственнику должностного лица или посреднику.

Правовая оценка действий взяткодателя, таким образом, зависит от поведения должностного лица. Преступление закрытым тогда, когда служебное лицо приняло хотя бы часть взятки.

Если же должностное лицо отказалось принять предложенный взятку, действия лица, пытавшегося дать взятку, квалифицируются по ч. 1 ст. 369 УК как предложение взятки.

Мы не разделяем позицию, согласно которой предложение взятки и его последующее дачи следует квалифицировать по правилам совокупности преступлений — по ч. 1 ст. 369 УК и ч. 2 ст. 369 КК1102. Ведь предложение взятки — это не обособленное действие, а предыдущая стадия дачу взятки, которая полностью им охватывается.

Для квалификации действий виновного лица не имеет значения, за выполнение каких действий — законных или незаконных — дается хабар1103.

На сегодня дача взятки должностному лицу за совершение незаконных деяний, содержащих признаки преступления, образует подстрекательство к соответствующему преступлению и должно квалифицироваться со ссылкой на ч. 4 ст.

27 УК (например, за взятку судья выносит заведомо неправосудный приговор).

В таких ситуациях нужно установить, что взяткодатель путем подкупа склонил должностное лицо к совершению преступления по службе, породил у нее соответствующий умысел.

Анализируя ст. 170 («Дача взятки») УК 1960 г., М. И. Мельник считал целесообразным уточнить законодательное описание признаков дачи взятки указанием на то, что взятка дается должностному особі1104.

Высказано предложение не только не потеряла своей актуальности, но и в результате последних законодательных изменений получила новые аргументы в свою пользу.

Адресатом предложения или дачи взятки выступает должностное лицо юридического лица публичного права, определение которого содержится в примечании к ст. 364 УК.

Однако этот вывод лежит не на поверхности, его можно сделать лишь после системного толкования раздела XVII Особенной части УК. В связи с этим считаем целесообразным части 1-3,6 ст. 369 УК дополнить указанием на то, что взятка дается должностному лицу. Кстати, в ч. 1 ст. 368-3 УК четко определено адресата неправомерной выгоды.

Субъект предложения или дача взятки — общий.

в то же Время состав преступления, предусмотренного ст.

369 УК, усматривается в действиях той служебного лица, которая дала указание подчиненному добиться благ, льгот или преимуществ для предприятия и организации путем подкупа других должностных лиц, предоставили для этого средства или иные ценности или распорядилась их выделить, придало законный вид выплатам в случае дачи взятки в завуалированной форме.

Лицо, передавшее деньги или ценности, считая, что она дает взятку служебному лицу, которое, получая эти деньги или материальные ценности якобы для передачи другому должностному лицу в качестве взятки, имело намерение не передавать их, а присвоить, несет ответственность за покушение на дачу взятки.

Действия должностного лица в таком случае надо квалифицировать не по статье.

368 УК, а за соответствующими частями статей 190 и 364 УК как мошенничество и злоупотребление властью или служебным положением, а при наличии оснований — и по соответствующим частям статей 27,15 и 369 УК как подстрекательство к покушению на дачу взятки.

Субъективная сторона предложения или дача взятки характеризуется прямым умыслом. м умысла взяткодателя охватывается осознание того, что он предоставляет должностному лицу незаконное вознаграждение за выполнение или невыполнение любых действий с использованием предоставленной ей власти или служебного положения.

Дача взятки признается совершенным участником организованной группы (ч. 4 ст. 369 УК), если его дала одна особа, которая предварительно стала участником организованной группы.

Основания освобождение взяткодателя от уголовной ответственности предусмотренные в ч. 6 ст. 369 УК — заохочувальній норме, призванной стимулировать общественно полезное поведение лица, нарушившего уголовный закон, и направленной на то, чтобы разорвать круговую поруку, которая объединяет участников взяточничества.

Освобождение взяткодателя от ответственности на основании ч. 6 ст. 369 УК не означает отсутствия в его поведении признаков состава преступления. В связи с этим такой взяткодатель не может признаваться потерпевшим и претендовать на возвращение ему предмета взятки. Деньги и другие ценности, признаны предметом взятки, согласно в. 2 ч. 9 ст. 100 УПК 2012 г. конфискуются.

Другая правовая ситуация складывается в том случае, когда лицо в связи с вымогательством у него взятки до его дачи обращается к органам власти с целью изобличения взяткополучателя. Со стороны этого лица имеет место лишь «имитация взятки», которая не содержит состава преступления, предусмотренного ст. 369 УК.

Поэтому указанное лицо не освобождается от ответственности на основании ч. 6 ст. 369 УК, а вообще не подлежит уголовной ответственности за отсутствием состава преступления на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК 2012 г. Деньги и другие ценности в этом случае надо возвращать законному владельцу.

С другой стороны, получение должностным лицом взятки от лица, которое действует с целью ее разоблачения и освобождается от уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным законом, является оконченным составом преступления и квалифицируется в зависимости от обстоятельств дела по соответствующей части ст. 368 УК (абз. П.

10 постановления Пленума ВСУ «О судебной практике по делам о взяточничестве»).

Мотивы, побудившие лицо добровольно заявить о предложение или дача им взятки, могут быть разнообразными (например, страх перед наказанием, месть, зависть, недовольство тем, что должностное лицо не выполнила обещанное).

Существенным является лишь то обстоятельство, что заявление взяткодателя должно быть сделано до сообщения ему о подозрении в совершении преступления, и это заявление должно быть сделано органу, должностное лицо которого наделено по законом правом осуществлять уведомления о підозру1107.

Непосредственным объектом этого преступления выступает установленный порядок служебной деятельности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства.

Предметом преступления является неправомерная выгода.

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369-2 УК, характеризуется общественно опасными действиями в виде: 1) предложения неправомерной выгоды; 2) предоставлении неправомерной выгоды лицу, которое предлагает или обещает (соглашается) за такие выгоды повлиять на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

в Значительной степени эти формулировки воспроизводят содержание деяний, которые считаются злоупотреблением влиянием и закреплены в ст. 12 Криминальной конвенции Совета Европы о борьбе с коррупцией и ст. 18 Конвенции ООН против коррупции.

«Деяния в основном составе преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369-2, имеет сложную структуру. Его составляющими являются: 1) собственно действие (предложение предмета преступления (ч. 1 ст. 360-2), предоставление предмета преступления (ч.

2 ст. 369-2)); 2) направленность на определенного двойного адресата: а) лицо, которое предлагает или обещает (соглашается) за получение предмета преступления повлиять на принятие решения; б) лицо, уполномоченное на выполнение функций государства».

Действия лица, которое предлагает или предоставляет неправомерную выгоду, и лица, которое должно повлиять на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, тесно связаны между собой и влияют на определение момента окончания данного состава преступления.

https://www.youtube.com/watch?v=3-6O54vswT8

предложения неправомерной выгоды преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 369-2 УК, считается закрытым с момента доведения этого предложения до сведения адресата — лица, которое должно оказать влияние, независимо от того, согласился ли адресат принять неправомерную выгоду.

В предоставлении неправомерной выгоды анализируемый преступление становится закрытым с момента передачи такой выгоды (хотя бы ее части) в случае, если ей предшествовало предложение от лица сделать соответствующее влияние. Для квалификации по ч. 1 ст.

369-2 УК не имеет значения, совершило лицо, которому предложили или дали неправомерную выгоду, влияние на того, кто уполномочен на выполнение функций государства.

Преступление закрытым с момента предложения лицу или предоставления неправомерной выгоды за злоупотребление влиянием.

Субъект преступления — общий.

При этом субъектом преступления может быть и должностное лицо при условии, что обещанный, предложенный, осуществленный ею влияние на лицо, уполномоченное на выполнение функций государства, обусловлено не предоставленной ей по службе властью или служебным положением, а близкими, дружескими или любыми другими отношениями с последней. Если же должностное лицо могло осуществить воздействие с использованием предоставленной ей власти или своего служебного положения, действия виновного лица следует квалифицировать по соответствующей части ст. 368 УК Украины.

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом.

Если тот, кто предлагает или предоставляет неправомерную выгоду, склоняет оказать влияние на лицо, уполномоченное на выполнение функций государства, преступным путем, он должен дополнительно нести ответственность и за подстрекательство к совершению соответствующего злочину1112.

По аналогии с ч. 3 ст. 368-3 УК и ч. 3 ст. 868-4 УК в ч. 2 ст.

369-2 УК предусмотрено не квалифицирующие признаки предложения или предоставления неправомерной выгоды, а ответственность за отдельные преступные действия, такие как: 1) получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функции государства; 2) предложение осуществить влияние за предоставление такой выгоды.

Преступление признается закрытым с момента доведения предложения осуществить влияние до соответствующего адресата независимо от того, согласился ли он на это предложение, или с момента получения неправомерной выгоды (ее части) за злоупотребление влиянием.

При этом следует отметить, что предложение осуществить влияние является ничем иным, как подстрекательством к предоставлению неправомерной выгоды для осуществления воздействия на принятие решения лицом, уполномоченным на исполнение функции государства (ч. 1 ст. 369-2 УК). Поэтому дополнительной квалификация по ч. 4 ст.

27 УК действия виновного лица не нуждаются.

Влияние на лицо, уполномоченное на выполнение функций государства, находится за пределами состава рассматриваемого преступления. Также следует обратить внимание на то, что в ст.

369-2 УК не конкретизируется характер воздействия на лицо, уполномоченное на выполнение функций государства.

Иначе говоря, это влияние может быть как преступным (дача взятки, угроза убийством или уничтожением имущества, вмешательство в деятельность государственного деятеля), так и непреступным. в Субъект преступления — загальний1118.

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Если такое лицо получает неправомерную выгоду с целью ее присвоения, его действия следует квалифицировать не по статье. 369-2 УК, а по соответствующей части ст. 190 УК.

Если лицо предлагает осуществить влияние за предоставление такой выгоды, а имеет целью лишь ее присвоить, его действия следует квалифицировать как злоупотребление влиянием (ч. 2 ст. 369-2 УК) и приготовление к мошенничеству. Кроме того, для квалификации действий виновного лица по ст.

190 УК нужно, чтобы вид неправомерной выгоды был предметом мошенничества.

Квалифицирующим признаком преступления (ч. 3 ст. 369-2 УК) признается вымогательство. В отличие от ст.ст. 368, 368-3 УК, законодатель не раскрывает содержание вымогательства при злоупотреблении влиянием. Это затрудняет толкование указанного квалифицирующего признака, тем более, что субъект злоупотребления влиянием является общим.

Источник: https://studbooks.net/60084/pravo/predlozhenie_ili_dacha_vzyatki_369

Мировая практика наказаний за оскорбления государственных институтов

Статья 368 ук рф

В Госдуму внесен законопроект, вводящий административную ответственность за распространение в интернете материалов, выражающих «в неприличной форме явное неуважение» к Конституции, государству, официальным государственным символам, органам госвласти РФ и обществу. РАПСИ изучило международный опыт по законодательной защите государственных институтов и символов, выделив наиболее интересные примеры с разных континентов в специальную инфографику.

Австрия

Оскорбление государственных символов

Ст. 248(2): Оскорбление флага государства или субъектов федерации, национального герба и гимна во время официального или публичного мероприятия – заключение до 6 месяцев или штраф до 360 ДНОТ.
ДНОТ — дневная норма оплаты труда устанавливается отдельно и составляет от 4 до 5000 евро в зависимости от многих факторов, включая финансовое состояние преступника.

Оскорбление главы государства

Клевета и оскорбление госслужащих и президента отдельно не проговаривается и карается так же, как и оскорбление любого гражданина. Разница только в том, что высшие должностные лица имеют право на особую судебную процедуру согласно их статусу.

Ст. 117 УК Австрии: Клевета личности – заключение до 6 месяцев или штраф размером до 360 дневных норм оплаты труда (ДНОТ). Клевета, распространенная медиа-способами – заключение до 1 года или штраф до 760 ДНОТ.

Ст. 115 УК Австрии: Оскорбление, высмеивание, угрозы в присутствии не менее 3 других человек – ТЗ до 3 месяцев или штраф до 180 ДНОТ.

Ст. 297 УК Австрии: Ложное обвинение в невыполнении должностных обязанностей, влекущее уголовное преследование – заключение до 1 года или штраф до 720 ДНОТ. Ложное обвинение в уголовном преступлении, влекущем наказание до 1 года заключения – заключение от 6 месяцев до 5 лет.

Азербайджан

Оскорбление главы государства

Статья 323.1 УК Азербайджана «Дискредитация или унижение чести и достоинства главы Азербайджанского государства — президента Азербайджанской Республики в публичном выступлении, публично демонстрируемом произведении или средствах массовой информации» распространяется «на публикации и демонстрации в Интернете».

За эти действия устанавливается наказание в виде штрафа в размере 500-1000 манатов (около 300-600 долларов), исправительные работы сроком до двух лет или лишение свободы сроком на два года.

Новая часть 323-1 УК Азербайджана устанавливает, что «если действия, предусмотренные в статье 323.1, распространяются в информационных ресурсах Интернета с использованием фейковых имен, профилей или аккаунтов, то будет применяться наказание в виде штрафа в размере от 1000 до 1500 манатов или в виде лишения свободы на срок до трех лет».

Белоруссия

Оскорбление главы государства

Статья 368 УК Белоруссия устанавливает, что публичное оскорбление Президента Республики Беларусь наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.

То же действие, совершенное лицом, ранее судимым за оскорбление или клевету, либо соединенное с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

При этом публичное оскорбление представителя власти в Белоруссии составляет самостоятельный состав преступления и регулируется статье 369 УК Белоруссии: публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Бельгия

Оскорбление институтов власти

Не регулируется.

Но уголовно наказывается клевета и диффамация в отношении «конституционных органов» (те же параметры, что и оскорбление личности). Ст. 446 УК Бельгии: заключение от 8 дней до 12 мес или штраф от 26 до 200 евро, если оскорбление опубликовано письменно или через изображение, а также в присутствии нескольких человек в непубличном месте, но открытом для публичного посещения.

Также ст. 275 и 277 УК Бельгии: уголовное преследование за оскорбление конституционных органов и членов этих органов словами, угрозами, жестами и пр.

в физическом присутствии этих лиц, находящихся при исполнении должностных обязанностей – заключение от 15 дней до 6 месяцев или штраф от 50 до 300 евро.

Наказание усиливается, если преступление совершено во время заседания Палаты или суда – заключение от 2 мес до 2 лет или штраф от 200 до 1000 евро.

Оскорбление высших должностных лиц наказывается по ст. 276 УК Бельгии – заключение от 8 дней до 1 мес и штраф от 26 до 200 евро.

Оскорбление главы государства/главы правительства

Ст. 1, Закон о преступлениях против короля от 6 апреля 1847 г: оскорбление короля любым способом, в том числе текстом или изображением, распространяемым публично – заключение от 6 мес до 3 лет и штраф до 3000 евро.

А также лишение политических прав на срок от 2 до 5 лет согласно ст. 42 УК Бельгии.

Ст.2 Закона о преступлениях против короля от 6 апреля 1847 г: оскорбление членов королевской семьи – ТЗ от 3 месяцев до 2 лет и штраф до 2000 евро.

Германия

Оскорбление государственных символов

Ст. 90а УК Германии: оскорбление или злонамеренное выражение презрения к Германии, ее национальным цветам, флагу, гербу – штраф или заключение до 3 лет.

Штрафы за уголовное преступление рассчитываются по «суточному базису» — от 1 до 30 000 евро в сутки и умножаются на количество дней: от 5 до 360 дней. Во внимание принимается финансовое состояние виновного.

(2) Так же наказывается тот, кто удаляет, разрушает, повреждает, приводит в негодность или делает неузнаваемым публично вывешенный флаг Федеративной Республики Германии или одной из ее Земель или публично используемый органом власти символ государственного суверенитета Федеративной Республики Германии или одной из ее Земель или совершает оскорбительные действия по отношению к ним.

Оскорбление главы государства/главы правительства

Ст. 90 УК Германии: публичное оскорбление президента – заключение от 3 месяцев до 5 лет, при сознательной диффамации с целью нанесения ущерба репутации президента и самого государства – минимальный срок заключения от 6 месяцев. Судебное преследование по этой статье возбуждается только с одобрения президента.

(3) Наказанием является лишение свободы на срок до пяти лет или денежный штраф, если исполнитель своим деянием намеренно выступает против целостности Федеративной Республики Германии или против ее конституционных основ.

Израиль

Оскорбление государственных символов

Закон о флаге и эмблеме Израиля от 2016 г: сожжение флага преследуется уголовно – заключение до 3 лет или штраф до 15 000 долл США. Также суд может по усмотрению лишить обвиняемого определенных государственных льгот на срок до 6 лет.

Канада

Оскорбление главы государства/главы правительства

Ст. 61 УК Канады: произнесение или публикация клеветы, а также заговор с целью подрыва государственной деятельности правителя – тюремное заключение до 14 лет.

Нидерланды

Оскорбление главы государства

Публичное оскорбление монарха – заключение до 5 лет или штраф.

Публичное оскорбление супруги монарха, их первого наследника, его супруги или регента – заключение до 4 лет.

Польша

Публичное оскорбление президента – тюремное заключение до 4 лет.

Ст. 236 Уголовного Кодекса Польши: Оскорбление госслужащего в процессе его службы и в связи с его официальными обязанностями – ТЗ до 2 лет или штраф.

Ст. 273 УК Польши: Публичное оскорбление или высмеивание в печати и медиа польского народа, Польской Республики или ее политической системы – заключение от 1 до 10 лет.

В этой стране преследуется оскорбление иностранных глав государств  — в Польше завели дело в связи с оскорблением Папы Римского, т.к. он глава Ватикана.

США

Оскорбление государственных символов

На федеральном уровне не установлено положений относительно оскорбления государственных символов или изображений должностных лиц. Отдельные штаты сохранили регулирование некоторых форм уголовной диффамации – и все они касаются только оскорбления личности, но не государственных лиц и символов.

Финляндия

Оскорбление государственных символов
Не регулируется, кроме оскорбления флага, за неуважительное отношение к которому (а также повреждение, снятие с публичного места налагается штраф по ст. 8 Закона о финском флаге) размер штрафа не оговаривается.

Оскорбление главы государства/главы правительства

Не регулируется. При этом общие положения об оскорблении личности или распространении клеветы регулируются ст. 24(9) УК Финляндии и влекут наложение штрафа или, при отягчающих обстоятельствах, заключение до 2 лет.

Отягчающими обстоятельствами считается нанесение «серьезного страдания или конкретного значительного ущерба» личности (ст. 24(10) УК Финляндии).
Уголовные штрафы рассчитываются как «суточные штрафы», т.е.

установленный размер суточного штрафа умножается на число суток от 1 до 120 и зависит от конкретной финансовой ситуации обвиняемого.

Франция

Оскорбление государственных символов

Ст. 433-5-1 УК Франции: тяжкое оскорбление национального гимна или флага во время демонстрации, организованной или одобренной госорганами — штраф до 7 500 евро и заключение до 6 месяцев в случае группового участия.

Оскорбление главы государства/главы правительства

Ст. 30-31 Закона о свободе прессы от 29 июля 1881 г: уголовное оскорбление — штраф до 45 000 евро. Дополнительно оговаривается непубличное тяжкое оскорбление в виде слов, жестов, угроз, текстов или изображений – штраф до 7 500 евро и в особых случаях заключение до 1 года.

Турция

Оскорбление государственных символов

Ст. 300 УК Турции: оскорбление флага разрыванием, сжиганием или подобным действием – заключение от 1 до 3 лет. Это касается любого изображения с белым полумесяцем и звездой на красном фоне, что является символом суверенитета Турецкой республики (ст. 300(1))

Ст. 300(2) УК Турции: публичное оскорбление гимна – заключение от 6 мес до 2 лет.

Ст. 300 (3) УК Турции: при совершении оскорбления турецкими гражданами, находящимися за границей наказание усиливается на одну треть.

Ст. 341(1) УК Турции: публичное оскорбление иностранного флага или иного символа – заключение от 3 мес до 1 г при жалобе соответств. государства.

Ст. 125 УК Турции: оскорбление должностного лица в отношении его должностных обязанностей устно, письменно или через визуальные СМИ – заключение минимум 1 год. Если оскорбление нанесено участнику комитета, то оно распространяется на всех участников комитета и применяется составное наказание.

Оскорбление главы государства/главы правительства

Ст. 299 УК Турции: заключение от 1 до 4 лет, при публичном совершении наказание увеличивается на одну шестую.

Япония

Оскорбление государственных символов

Оскорбление флага именно Японии не регулируется, но запрещено оскорблять символы любого государства.

Ст. 92(4) УК Японии: любое обесчещивание флага или иного символа иностранного гос-ва запрещено и карается штрафом до 200 000 йен или заключением с принудительными работами до 2 лет по жалобе иностранного государства.

Оскорбление главы государства/главы правительства

Ст. 230-2 УК Японии: оскорблением не считается обнародование факта, который был признан судом истинным. При этом в целом диффамация личности, вне зависимости от истинности опубликованных фактов, наказывается заключением до 3 лет и штрафом до 500 000 йен (ст. 230).

Разбор всех актуальных вопросов по теме защите институтов власти, государственных символов и общества в интернете с экспертными ответами читайте в нашей аналитике.

Источник: http://rapsinews.ru/legislation_publication/20190117/293888668.html

Взятка в Украине: минимальная сумма взятки должностному лицу, срок за взятку в 2019 году

Статья 368 ук рф

Под взяткой понимают принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды, а также просьбу предоставить такую выгоду для себя или третьего лица за совершение или несовершение должностным лицом в интересах того, кто предлагает, обещает или предоставляет неправомерную выгоду, или в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной ему власти или служебного положения.

За взятку предусмотрена уголовная ответственность, установленная статьей 368 Уголовного Кодекса Украины, а именно:

1.

Принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды, а также просьба предоставить такую ​​выгоду для себя или третьего лица за совершение или несовершение таким должностным лицом в интересах того, кто предлагает, обещает, предоставляет неправомерную выгоду, или в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной ему власти или служебного положения —

наказывается штрафом от одной тысячи до тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17000 до  25500 грн.) или арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок от двух до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, предметом которого была неправомерная выгода в значительном размере, —

наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

3. Деяние, предусмотренное частью первой или второй настоящей статьи, предметом которого была неправомерная выгода в крупном размере или совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или соединенное с вымогательством неправомерной выгоды, —

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

4. Деяние, предусмотренное частями первой, второй или третьей настоящей статьи, предметом которого была неправомерная выгода в особо крупном размере, или совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, —

наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Неправомерной выгодой в значительном размере считается выгода, которая в сто и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан (от 1700 грн.

), в крупном размере — такая, которая в двести и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан (от 3400 грн.

), в особо крупном размере — такая, которая в пятьсот и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан (от 8500 грн.).

Таким образом, взятка в размере от 1700 грн. до 3400 грн. наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если размер взятки составляет от 3400 грн. до 8500 грн., то виновный может лишится свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

За взятку в размере выше 8500 грн. предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Совершить деяние, ответственность за которое предусмотрена ст.368 УК может должностное лицо.

Совершить преступление, предусмотренное частью 3 ст.

368 может служебное лицо, которое занимает ответственное положение, а именно: лица, которые постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителей власти или местного самоуправления, а также занимающие постоянно или временно в органах государственной власти, органах местного самоуправления, на государственных или коммунальных предприятиях, в учреждениях или организациях должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, или выполняющие такие функции по специальному полномочию, которым лицо наделяется полномочным органом государственной власти, органом местного самоуправления, центральным органом государственного управления со специальным статусом, полномочным органом или уполномоченным лицом предприятия, учреждения, организации, судом или законом, должности которых согласно статье 6 Закона Украины «О государственной службе» относятся к категории «Б», судьи, прокуроры и следователи, а также другие руководители и заместители руководителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, их структурных подразделений и единиц, кроме тех, которые относятся к должностным лицам, занимающим особо ответственное положение.

К государственным и коммунальным предприятиям приравниваются юридические лица, в уставном фонде которых соответственно государственная или коммунальная доля превышает 50 процентов или составляет величину, обеспечивающую государству или территориальной общине право решающего влияния на хозяйственную деятельность такого предприятия.

К должностными лицами, которые занимают особо ответственное положение, и будут нести ответственность согласно части 4 статьи 368 УК, относятся:

1) Президент Украины, Премьер-министр Украины, члены Кабинета Министров Украины, первые заместители и заместители министров, члены Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Антимонопольного комитета Украины, Председатель государственного комитета телевидения и радиовещания Украины, Председатель Фонда государственного имущества Украины, его первый заместитель и заместители, члены Центральной избирательной комиссии, народные депутаты Украины, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, директор Национального антикоррупционного бюро Украины, Генеральный прокурор, его первый заместитель и заместители, Председатель Конституционного Суда Украины, его заместители и судьи Конституционного Суда Украины, Председатель Верховного Суда Украины, его первый заместитель, заместители и судьи Верховного Суда Украины, председатели высших специализированных судов, их заместители и судьи высших специализированных судов, Председатель Национального банка Украины, его первый заместитель и заместители, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первый заместитель и заместители, Постоянный Представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым, его первый заместитель и заместители, советники и помощники Президента Украины, Председателя Верховной Рады Украины, Премьер-министра Украины;

2) лица, должности которых согласно статье 6 Закона Украины «О государственной службе» относятся к категории «А»;

3) лица, должности которых согласно статье 14 Закона Украины «О службе в органах местного самоуправления» отнесены к первой и второй категориям должностей в органах местного самоуправления.

Источник: https://prostopravo.com.ua/pravonarusheniya/stati/chto_nado_znat_o_vzyatke

Ст 364 и 368 ук рф

Статья 368 ук рф

Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, предметом которого была неправомерная выгода в значительном размере, — наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 3. Деяние, предусмотренное частью первой или второй настоящей статьи, предметом которого была неправомерная выгода в крупном размере или совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или соединенное с вымогательством неправомерной выгоды, — наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. 4.

Статья 364. злоупотребление властью или служебным положением

Получение иностранной безвозмездной помощи в нарушение законодательства Республики Беларусь Статья 369-3. Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий Статья 370.

Надругательство над государственными символами Статья 371. Незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь Статья 371-1. Организация незаконной миграции Статья 371-2. Нарушение срока запрета въезда в Республику Беларусь Статья 372. Нарушение правил охраны линий связи Статья 373.

Решение № 2-403 ФИО1 обратился в суд с заявлением о признании незаконным постановления избирательной комиссии МО « » (с полномочиями окружной избирательной комиссии пятнадцатого избирательного округа №2) от ДД.ММ.

ГГГГ № об отказе в регистрации кандидату в депутаты ной Думы пятого созыва в порядке самовыдвижения по пятимандатному избирательному округу № ФИО1 и возложении обязанности на избирательную комиссию зарегистрировать его в качестве кандидата в депутаты ной думы.

Адвокат — статья 368 ук украины. взятка

Верховного Суда Украины, его первый заместитель, заместители и судьи Верховного Суда Украины, председатели высших специализированных судов, их заместители и судьи высших специализированных судов, Председатель Национального банка Украины, его первый заступни и заместители, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первый заместитель и заместители, Постоянный Представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым, его первый заместитель и заместители, советники и помощники Президента Украины, Председателя Верховной Рады Украины, Премьер-министра Украины; 2) лица, должности которых согласно статье 6 Закона Украины «О государственной службе» относятся к категории «А»; 3) лица, должности которых согласно статье 14 Закона Украины «О службе в органах местного самоуправления» отнесены к первой и второй категориям должностей в органах местного самоуправления.

Преступления в сфере служебной деятельности

в в

  • 364 статья ук рф
  • Статья 364
  • Решение № 2-403

364 статья ук рф Объективная сторона злоупотребление властью или служебным положением (ч 1 ст 364 УК) имеет три обязательных признака: 1) действия — использование должностным лицом власти или служебного положения вопреки интересам службы, заключающееся в в определенных действиях или бездеятельности субъекта, 2) последствия в виде существенного вреда охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан или государственным либо общественным интересам, или интересам юридических лиц, 3) причинная связь между деянием и последствийми. Статья 364 2.

Статья 368. уголовного кодекса рбоскорбление президента республики беларусь

Такие состояния сознания как Сомнение или Отрицание, не являясь по своей сути мыслепреступлениями в чистом виде, могут относиться к разряду действий по Р. и квалифицироваться данной статьей как уголовные преступления.

1. Непроизвольное, спонтанное Р. или саморазжижение является наиболее мягкой формой Р., предусматривая ответственность в виде штрафа в 100 МРОТ, либо лишением свободы сроком до полугода или арестом на период до 3-х месяцев.

2. Полуосознанное Р. представляет из себя Р., осознаваемое как преступное деяние по меньшей мере в половине времени в нём пребывания, либо непосредственно в половине Р. действий.

Наказывается в виде штрафа в 300 МРОТ, либо лишением свободы на срок от полутора до 3-х лет или арестом на срок до 6 месяцев или в ряде случаев может быть назначено принудительное лечение в психиатрических стационарах закрытого типа до полного выздоровления. 3. Осознанное Р.

[attention]Деяние, предусмотренное частями первой, второй или третьей настоящей статьи, предметом которого была неправомерная выгода в особокрупном размере, или совершенное служебным лицом, которое занимает особо ответственное положение, — наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества и со специальной конфискацией. Примечание. 1. Неправомерной выгодой в значительном размере считается выгода, которая в сто и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, в крупном размере — такая, которая в двести и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, в особо крупном размере — такая, что в пятьсот и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан. [/attention] 2.

[info]Злоупотребление властью или служебным положением, т.е. умышленное, из корыстных мотивов или в других личных интересах или в интересах третьих лиц, использование служебным лицом власти или служебного положения вопреки интересам службы, если оно причинило важный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан или государственным или общественным интересам, или интересам юридических лиц, — наказывается исправимыми роботами на срок до двух лет или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением воли на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 2. То самое действие, если оно послужило причиной тяжелые следствий, — наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права обнимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.[/info]

Источник: http://jurist-company.com/st-364-i-368-uk-rf/

ЖурналЗаконов
Добавить комментарий